Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste koskee rklsundholm.fi sivustolla, sähköpostilla ja puhelimitse kerättyjen henkilötietojen tallentamista ja käyttöä.

Tietosuoja / GDPR
Lyhyesti EU:n tietosuoja-asetuksesta
Tietosuoja-asetus pitää sisällään uusia tietosuojaa ja henkilötietojen käsittelyä koskevia velvoitteita. Olennaista uudessa tietosuoja-asetuksessa on riskiperusteinen lähestymistapa sekä rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus. Rekisterinpitäjältä vaaditaan erityistä huolellisuutta käsiteltäessä henkilötietoja. Rekisterinpitäjän on pystyttävä osoittamaan, että se toimii asetuksen mukaisesti.

Henkilötietojen käsittelijänä toimii:
Rakennusliike Sundholm Oy
Pitkäkatu 33, 08150 LOHJA

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on meidän välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle. Toisin sanoen et voi pyytää yhteydenottoamme, jos et anna henkilötietojasi.

Tietoturva yrityksessämme varmistetaan sekä teknisin että organisatorisin toimenpitein. Henkilötietojen käsittely toteutetaan asianmukaisesti ja tietoturvallisesti.

TIETOJEN LUOVUTUKSET

Yrityksemme saa luovuttaa tietoja asiakkaan puolesta palvelun edellyttämille tahoille mukaan lukien työn edellyttämät aliurakoitsijat ja yhteistyökumppanit, joilla on lakiin perustuva oikeus saada tietoja, sekä viranomaiset. Yrityksemme ei luovuta henkilötietoja lakisääteisten luovutusten lisäksi muille kolmansille osapuolille ilman henkilön lupaa/pyyntöä.

Yrityksemme voi käsitellä tietoja anonymisoituna asiakaspalvelun kehittämiseen ja tietojen tuottamiseen asiakkaille sekä luovuttaa tietoja anonymisoituna viranomaisille (esimerkiksi Tilastokeskus) näiden lakiin perustuvan oikeuden nojalla.

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää asiakaspalvelustamme: info@rklsundholm.fi

HENKILÖTIETOJASI VASTAANOTTAVAT:

 • yrityksemme ja sen työntekijät

SÄILYTÄMME HENKILÖTIETOJASI:

 • sähköpostiarkistossa ja asiakkuudenhallintajärjestelmässä asiakassuhteen ajan
 • kirjanpitoaineistossa kymmenen vuoden ajan

SINULLA ON SEURAAVAT OIKEUDET:

 • oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
 • oikeus tietojen oikaisemiseen
 • oikeus käsittelyn rajoittamiseen
 • oikeus vastustaa käsittelyä
 • oikeus peruuttaa suostumus
 • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.

EVÄSTEET

Muokkaa evästeastuksia:  

Evästeasetuksia pääsee muokkaamaan myös sivun vasemman alakulman napista (ei mobiilissa). 

  

Sivustolla on käytössä seuraavat evästeet:  

 • Googlen evästeet: Kävijäseuranta, analytiikka ja markkinointi  
 • Complianz: Evästesuostumustyökalu 

logo

Ota yhteyttä
info@rklsundholm.fi
050 300 5356

Hannu Saarelma
Toimitusjohtaja, työnjohtaja
050 300 5356
hannu.saarelma@rklsundholm.fi

Tomi Saarelma
Työnjohtaja
050 386 1631
tomi.saarelma@rklsundholm.fi

Käyntiosoite
Levysepäntie 4 halli 1
08150 Lohja

Postiosoite
Pitkäkatu 33
08150 Lohja

Y-tunnus 2659276-1

Verkkolaskutus
Ovt-tunnus / Verkkolaskuosoite 003726592761
Verkkolaskuoperaattori Maventa
Operaattorin välittäjätunnus 003721291126
Verkkolaskun välittäjätunnus on DABAFIHH, jos välittäjänne on pankki

Paperiset laskut
Rakennusliike Sundholm Oy
26592761
PL 100
80020 Kollektor Scan
tai sähköpostitse invoice-26592761@kollektor.fi

Elfin logo Yritäjät Jäsenyritys logo

Copyright © 2024 Rakennusliike Sundholm Oy