ESTEETTÖMYYS
Esteettömässä rakentamisessa tärkeintä on ottaa asukkaan tai kiinteistön käyttäjien erityisvaatimukset huomioon ja toteuttaa ne laadukkaasti.

Esteetön rakentaminen

Toteutamme esteettömän rakentamisen ratkaisut uudisrakentamisen kohteisiin ja muutostöinä remonttikohteisiin. Olemme rakentaneet esteettömiä ratkaisuja yksityisiin asuntoihin, sekä julkisiin tiloihin, kuten Lohjan kaupungin vammaispalvelukeskukseen.

Esteettömässä rakentamisessa tärkeintä on ottaa asukkaan tai kiinteistön käyttäjien erityisvaatimukset huomioon ja toteuttaa ne laadukkaasti.

ESTEETTÖMYYS KÄYTÄNNÖSSÄ

Esteetön rakentaminen voi asunnossa vaihdella apuvälineasennuksista tai kalusteasennuksista aina rakenteellisiin ratkaisuihin.

Toteutamme mm.

  • Asunnon muutostyöt
  • Levennetyt oviaukot
  • Kynnyksettömät oviaukot
  • Inva WC -ratkaisut
  • Apuvälineasennukset
  • Kalusteasennukset
  • Kattonostimet
  • Tasohissien vaatimat muutokset asuntoon
  • Pöyrätuolirampit
Valmis-pyörätuolihissi-esteettömään-asumiseen-1024x576

Rakennusliike Sundholm toteuttaa asunnon muutostyöt ja esteettömän asumisen ratkaisut Uudenmaan alueella. Meillä on laaja kokemus yksityisten asuntojen, asuntoyhtiöiden ja julkisten tilojen esteettömästä rakentamisesta ja ratkaisuista.

MILLOIN ASUNTOON TEHDÄÄN MUUTOSTÖITÄ

Asunnon muutostyöt tarkoittavat asunnon muuttamista käyttäjän yksilöllisten tarpeiden mukaisesti silloin, kun asukkaan toimintakykyyn on tullut rajoitteita, tai asuntoon muuttaa asukas, jonka toimintakyky on rajoittunut. Asunnon muutostöillä luodaan asukkaalle mahdollisuus suoriutua omatoimisesti arkisista askareista, tehdä töitä tai harrastaa.

MUUTOSTYÖT KÄYTÄNNÖSSÄ

Muutostöillä helpotetaan yleisimmin asukkaan liikkumista, mutta tarvittaessa myös näkemistä, kuulemista tai kommunikaatiota.

Muutokset toteutetaan kaikkialle asuntoon, niin makuuhuoneisiin, keittiöön, wc-tiloihin kuin kylpyhuoneeseen.

Liikkumista helpotetaan apuvälineasennuksilla, levennetyillä oviaukoilla, kynnysten poistolla, kattonostimien asentamisella, pyörätuolirampeilla tai tasohissien vaatimilla muutoksilla.

Muutostöillä vanhasta wc- tai kylpyhuonetilasta saadaan toimiva inva WC ja pesutila. Keittiössä madalletaan usein keittiökaappeja ja työtasoja, jotta niitä voidaan tarvittaessa käyttää esim. pyörätuolista käsin.

ASUNNON MUUTOSTÖILLÄ ESTEETTÖMIÄ RATKAISUJA

Esteetön suunnittelu ja rakentaminen ottavat huomioon ihmisten erilaisuuden. Sen avulla ihmiset voivat asua omatoimisesti kotonaan ja säilyttää itsenäisyytensä.

Rakennamme Inva WC:t Uudenmaan alueella yksityisasuntoihin, taloyhtiöihin ja julkisiin tiloihin. Rakennusliike Sundholmilla on pitkä kokemus esteettömän rakentamisen ratkaisuista.

Julkisten tilojen inva WC:n tulee täyttää useita erityisvaatimuksia ja ottaa kaikkien käyttäjäryhmien tarpeet huomioon, kun taas asunnoissa WC voidaan räätälöidä yksilöllisesti asukkaan erityistarpeiden mukaisesti.

Rakennamme inva wc:t uudiskohteisiin ja teemme asuntojen saniteettitiloihin tarvittavat muutostyöt.

Esteettömän rakentamisen ratkaisuissa, otamme asukkaan yksilölliset tarpeet huomioon. Ratkaisut testataan mahdollisuuksien mukaan asukkaan käytössä, koska haluamme varmistaa toimivuuden ja käyttömukavuuden.

INVA WC:N YLEISIÄ VAATIMUKSIA

Inva WC pitää olla tilava. Tästä syystä wc ja kylpyhuone ovat usein yhdistettynä samaan tilaan. Kalusteiden ja wc-istuimen ympärillä pitää olla riittävästi tilaa toimia ja kääntyä. Suunnittelussa ja rakentamisessa on hyvä ottaa huomioon myös mahdollinen tarve vaihtaa myöhemmin kalusteiden paikkaa.

Oven pitää olla 85 cm leveä ja ulkopuolella pitää olla riittävästi tilaa pyörätuolilla kääntymiseen. Jos ulkopuolella oleva käytävä on kapea, pitää oviaukkoa leventää ja oviaukossa käytetään usein liukuovea.

Kun asuntoon tehdään muutostöitä inva wc:tä varten, saattaa nykyinen sanitettitila olla liian pieni. Tämän vuoksi tilaa voidaan joutua laajentamaan purkamalla vanhoja seiniä, joutua siirtämään putkien sijaintia ja viemärin paikkaa.

Pyörätuoliramppi on yksi tärkeimmistä esteettömän rakentamisen osa-alueista. Rakennusliike Sundholmilla on pitkäaikainen kokemus esteettömien ratkaisujen tekemisestä, sekä pyörätuoliramppien ja invaluiskien rakentamisesta.

Rakennamme pyörätuoliramppeja yksityisiin asuntoihin, taloyhtiöihin ja julkisiin kohteisiin. Toteutamme myös muut esteettömän rakentamisen ratkaisut, kuten asunnon muutostyöt, apuvälineasennukset, kattonostimien asennukset ja tasohissien vaatimat muutokset asuntoihin ja rakennuksiin.

Rakentamamme pyörätuolirampit noudattavat esteettömän rakentamisen määräyksiä ja suosituksia.

PYÖRÄTUOLIRAMPIN TOTEUTUS

Pyörätuoliramppi lähteen aina tasanteelta ja päätyy toiselle tasanteelle. Ramppi ei saa alkaa koskaan suoraan ovelta, vaan oven ulkopuolella pitää aina olla riittävän suuri tasanne. Rampin pitää olla suora ja tasanteilla pitää olla tilaa kääntymiseen. Käännöskohtien pitää olla tasaisia ja vaakasuorassa.

Ulkotiloihin rakennettavan luiska ei saa olla liukas, joten ne tehdään yleensä verkkolevystä tai betonista. Ulkotiloihin tehtävän rampin suunnittelussa pitää ottaa huomioon puhtaana pito, sekä suojaaminen vedeltä ja lumelta. Rampista ei saisi tulla liukas jään, veden tai lumen takia.

PYÖRÄTUOLIRAMPIN JYRKKYYS

Pyörätuoliramppi saa olla kaltevuudeltaan korkeintaan 8 %, eli metrin matkalla korkeus saa laskea enintään 8 cm. Yhtäjaksoisesti ramppi saa jatkua enintään kuusi metriä ja tämän jälkeen pitää olla vähintään kahden metrin mittainen välitasanne.

Jos luiskan kaltevuus on maksimissaan 5 %, eli korkeusero on metrin matkalla enintään 5 cm. Tällainen ramppi saa jatkua yhtenäisenä ilman välitasanteita. Sivusuunnassa ei kaltevuutta saa olla lainkaan.

MITÄ ESTEETTÖMYYS RAKENTAMISESSA TARKOITTAA

Esteettömyys rakentamisessa auttaa liikkumaan kiinteistön eri osissa niin, että asuminen, eläminen ja kiinteistön tai asunnon käyttö, on mahdollista tai helppoa. Esteetön rakentaminen voi auttaa myös näkemään, kuulemaan ja kommunikoimaan.

Yksityisasunnoissa esteettömyyden ratkaisut räätälöidään asukkaan tarpeen mukaisesti ja asukas testaa niiden toimivuuden. Työ on valmis vasta silloin, kun ratkaisu on asukkaalle toimiva.

Laadukkaalla esteettömällä rakentamisella voidaan parantaa asukkaan yhdenvertaisuutta, itsenäisyyttä, yksityisyyttä ja elämän laatua, sekä vähentää riippuvuutta muista. Sen lisäksi, että esteettömyys antaa mahdollisuuden asua omassa kodissa, sen avulla ihmiset voivat käydä töissä, opiskella, tai harrastaa.

Kiinnostaako sinua myös?

logo

Ota yhteyttä
info@rklsundholm.fi
050 300 5356

Hannu Saarelma
Toimitusjohtaja, työnjohtaja
050 300 5356
hannu.saarelma@rklsundholm.fi

Tomi Saarelma
Työnjohtaja
050 386 1631
tomi.saarelma@rklsundholm.fi

Käyntiosoite
Levysepäntie 4 halli 1
08150 Lohja

Postiosoite
Pitkäkatu 33
08150 Lohja

Y-tunnus 2659276-1

Verkkolaskutus
Ovt-tunnus / Verkkolaskuosoite 003726592761
Verkkolaskuoperaattori Maventa
Operaattorin välittäjätunnus 003721291126
Verkkolaskun välittäjätunnus on DABAFIHH, jos välittäjänne on pankki

Paperiset laskut
Rakennusliike Sundholm Oy
26592761
PL 100
80020 Kollektor Scan
tai sähköpostitse invoice-26592761@kollektor.fi

Elfin logo Yritäjät Jäsenyritys logo

Copyright © 2024 Rakennusliike Sundholm Oy