Esteetön rakentaminen

Toteutamme esteettömän rakentamisen ratkaisut uudisrakentamisen kohteisiin ja muutostöinä remonttikohteisiin. Olemme rakentaneet esteettömiä ratkaisuja yksityisiin asuntoihin, sekä julkisiin tiloihin, kuten Lohjan kaupungin vammaispalvelukeskukseen.

Esteettömässä rakentamisessa tärkeintä on ottaa asukkaan tai kiinteistön käyttäjien erityisvaatimukset huomioon ja toteuttaa ne laadukkaasti.

 

Esteettömyys käytännössä

Esteetön rakentaminen voi asunnossa vaihdella apuvälineasennuksista tai kalusteasennuksista aina rakenteellisiin ratkaisuihin.

Toteutamme mm.

Soita 050 300 5356 Ota yhteyttä

 

Mitä esteettömyys rakentamisessa tarkoittaa

Esteettömyys rakentamisessa auttaa liikkumaan kiinteistön eri osissa niin, että asuminen, eläminen ja kiinteistön tai asunnon käyttö, on mahdollista tai helppoa. Esteetön rakentaminen voi auttaa myös näkemään, kuulemaan ja kommunikoimaan.

Yksityisasunnoissa esteettömyyden ratkaisut räätälöidään asukkaan tarpeen mukaisesti ja asukas testaa niiden toimivuuden. Työ on valmis vasta silloin, kun ratkaisu on asukkaalle toimiva.

Laadukkaalla esteettömällä rakentamisella voidaan parantaa asukkaan yhdenvertaisuutta, itsenäisyyttä, yksityisyyttä ja elämän laatua, sekä vähentää riippuvuutta muista. Sen lisäksi, että esteettömyys antaa mahdollisuuden asua omassa kodissa, sen avulla ihmiset voivat käydä töissä, opiskella, tai harrastaa.